Wspieramy Ukrainę!
Technika kominowa na IV Konwencie SNB

Technika kominowa na IV Konwencie SNB

W dniu 15 stycznia 2019 roku odbył się IV Konwent Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. Otwarcia dokonał  Rafał Finster, Prezes SNB.

Konwent miał na celu umożliwić spotkanie środowisk budowlanych i szerokie omówienie obowiązujących przepisów, a także przyszłych regulacji techniczno – budowlanych. Spotkania i prelekcje odbywały się równolegle na trzech salach, gdzie głos zabierali prelegenci oraz niezależni eksperci i reprezentanci firm.

Odbyły się także dyskusje plenarne dotyczące nowych koncepcji budownictwa, bezpieczeństwa wznoszenia i użytkowania budynków.

Jednym z  trzech równoległych był panel  „Technika kominowa, zabezpieczenia na dachach w odniesieniu do najnowszych zmian Warunków Technicznych dla budynków.”

Moderatorem był  dr hab., inż. Dariusz Bajno prof. nadzw. Uniwersytet Techniczno Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Wygłoszone zostały następujące referaty:

Bezpieczeństwo użytkowe i konstrukcyjne elementów kominowych w obiektach wykonanych i wykonywanych w technologiach tradycyjnych dr hab. inż. Dariusz Bajno prof. nadzw. Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Efektywność energetyczna w aspekcie innowacyjnych systemów kominowych i wentylacyjnych inż. Roman Nowak, Stowarzyszenie Kominy Polskie, ekspert GR

Wymagania dla systemu odprowadzania spalin z kotłów węglowych 5 klasy inż. Piotr Cembala, Stowarzyszenie Kominy Polskie

Wyloty kominów ponad dachem (wady, nieprawidłowości, wymagania) i dostęp do nich mgr inż. Sebastian Ziombski Krajowa Izba Kominiarzy, ekspert GR

Historia zabezpieczeń na dachach oraz obecny stan prawny mgr inż. Bartosz Bogucki, ekspert GR

Propozycja uzupełnienia wymagań w zakresie zabezpieczeń na dachach dr inż. Paweł Górski, ekspert

Przedstawiono  zagadnienia bliskie środowisku kominiarzy. Kwestie związane z techniką kominową, bezpieczeństwem użytkowania i konstrukcji elementów kominowych, efektywności energetycznej w aspekcie innowacyjnych systemów kominowych, wymagań dla kominów odprowadzających spaliny z kotłów klasy V, problemów związanych z wylotami przewodów kominowych oraz komunikacją dachową.

W tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Krajowej Izby Kominiarzy. Godną reprezentację zapewnili Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski, który aktywnie uczestniczył w dyskusji, a także Mistrz Kominiarski Sebastian Ziombski w roli prelegenta. 

Daniel Pieścikowski