Wspieramy Ukrainę!
Ukazał się tekst jednolity ustawy – Prawo budowlane

Ukazał się tekst jednolity ustawy – Prawo budowlane

W dniu 26 czerwca 2019 roku w Dzienniku Ustaw 2019 pozycja 1186 zostało zamieszczone Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Do pobrania tutaj