Wspieramy Ukrainę!
Uroczyste spotkania opłatkowe w Olsztynie

Uroczyste spotkania opłatkowe w Olsztynie

W dniu 20 grudnia 2022 roku przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy Oddziału w Olsztynie, Mistrzowie kominiarscy Jarosław Sawicki i Andrzej Wilczek, uczestniczyli w dwóch okolicznościowych spotkaniach wigilijnych.

Pierwsze z nich odbyło się w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie. Uczestnikami opłatkowego spotkania byli m.in. Arcybiskup Metropolita Warmińsko – Mazurski Józef Górzyński, Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, Wicewojewoda Piotr Opaczewski, Starosta Andrzej Abako, jak również blisko 80 warmińsko – mazurskich rzemieślników wszystkich profesji. Gospodarzem spotkania był Prezes IRiP w Olsztynie Pan Adam Przybysz. Przed rozpoczęciem wigilii miało miejsce bardzo ważne i wyjątkowe wydarzenie. Mianowicie nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie Sali Pamięci Izby Rzemiosła.

Kolejne spotkanie wigilijne odbyło się w Hotelu „Przystań” w Olsztynie, a jego organizatorem był  Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Uczestniczyło w nim wielu dostojnych gości, m.in. Arcybiskup Metropolita Warmińsko – Mazurski, posłowie i senatorowie reprezentujący nasze województwo, Wojewoda, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, jak również blisko 250 samorządowców z całego województwa. Było to pierwsze spotkanie opłatkowe po dwuletniej przerwie spowodowanej Covidem.

Udział przedstawicieli Krajowej Izby Kominiarzy w powyższych uroczystościach dowodzi dużej akceptacji kominiarzy i docenienie naszej roli w dbałości o bezpieczeństwo społeczeństwa, przez najważniejsze osobistości województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Jarosław Sawicki
Wiceprezes Zarządu Głównego KIK