Wspieramy Ukrainę!
Uwagi Krajowej Izby Kominiarzy do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Uwagi Krajowej Izby Kominiarzy do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

W dniu 30 września 2016 roku został przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Krajowa Izba Kominiarzy – Stowarzyszenie swoje uwagi zgłosiła do Ministra Budownictwa i Infrastruktury.

W uzasadnieniu Krajowa Izba Kominiarzy uważa, iż nadrzędnym celem zapisów w Kodeksie jest m.in. dobro i bezpieczeństwo ludzi. Tworzone zasady mają ich zabezpieczać przed potencjalnym zagrożeniem związanym z niewłaściwym korzystaniem ze swoich obiektów mieszkalnych. Powinni być chronieni przez osoby do tego przeszkolone i w tym kierunku kształcone. A takimi osobami są mistrzowie kominiarscy, którzy od lat aktywnie dbają o bezpieczeństwo ludzi poprzez czyszczenie przewodów kominowych, jak również od ponad 20 lat profesjonalnie przeprowadzając kontrole stanu technicznego przewodów kominowych.

Uwagi Krajowej Izby Kominiarzy do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 20 10 2016

Pobierz tutaj