Wspieramy Ukrainę!
VI Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy

VI Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy

Dnia 10.05.2022, w Skierniewicach, odbył się VI Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Zebranych przywitał Prezes Marcin Ziombski, otwierając tym samym obrady. Wśród uczestników pojawili się zaproszeni goście – Prezes Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku – Beata Brzozowska, Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy – Wiesław Zabawa, który opowiedział o organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy w Ryglicach.

W Krajowej Izbie Kominiarzy funkcjonuje Kapituła „Medalu za zasługi dla Kominiarstwa”, której Kanclerzem jest Krzysztof Ziombski. W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz środowiska kominiarskiego Medalami za Zasługi dla Kominiarstwa odznaczeni zostali :

  1. Roman Adamus, Wiceprezes Zarządu Głównego KIK
  2.  Jarosław Sawicki, Wiceprezes Zarządu Głównego KIK
  3. Andrzej Filipkowski, członek KIK,

Na wstępie Zjazdu, przyjęto regulamin zebrania, protokół z poprzedniego zjazdu i powołano prezydium, a także komisje, niezbędne do realizacji obrad:

Do prezydium powołano:

Przewodniczący – Roman Adamus,

Z-ca Przewodniczącego – Jarosław Sawicki,

Sekretarz – Daniel Pieścikowski,

Asesorzy – Wiesław Czuba, Maciej Rogala

Komisję Skrutacyjną utworzyli:

Przewodniczący: Sebastian Ziombski,

Z-ca Przewodniczącego: Piotr Urbanowicz,

Sekretarz: Dariusz Mroczek

W skład komisji uchwał i wniosków weszli:

Przewodnicząca: Sylwia Matusiak,

Z-ca Przewodniczącego: Adam Jędryka,

Sekretarz : Dariusz Piotrowski

Po ustaleniu, iż ilość obecnych Delegatów upoważnia Zjazd do podejmowania decyzji, przystąpiono do dalszej części obrad.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, oraz propozycje kierunków działań na kolejny rok przedstawił Prezes Marcin Ziombski.

Działania Głównej Komisji Rewizyjnej, odczytał jej Przewodniczący Włodzimierz Morawski.

Sprawozdanie z czynności Sądu Koleżeńskiego zreferował Andrzej Wilczek – jego Przewodniczący.

Delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli sprawozdania za rok 2021. W wyniku głosowania tajnego, Delegaci udzielili absolutorium Prezesowi Marcinowi Ziombskiemu oraz Wiceprezesom: Romanowi Adamusowi, Jarosławowi Sawickiemu, Robertowi Ratajskiemu, Adrianowi Redzie i Danielowi Pieścikowskiemu.

Do wolnej dyskusji udział zgłosili: Adrian Reda, Artur Zieliński, Robert Ratajski, Marcin Ziombski, Tomasz Rusek, Edward Kwiatkowski. Panowie poruszyli temat składek wysokości i ściągalności członkowskich Stowarzyszenia Krajowej Izby Kominiarzy. Pan Adrian Reda wystosował postulat, by określić procentowo, jaka część składki będzie przeznaczona na kampanie reklamowe.

Na czerwiec 2022 roku zaplanowane zostało zebranie ze Skarbnikami i Prezesami Oddziałów, na którym będą omawiane tematy związane z finansami Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się na platformie komunikacyjnej Teams.

Pan Mirosław Antos podjął temat by członkowie KIK wykazywali większe zaangażowanie w  działania Organizacji. Stowarzyszenie pomaga w podnoszeniu standardów i kwalifikacji w pracy zawodowej.

Na tym zebranie zakończono.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Masłowski