Wspieramy Ukrainę!
VIII Sprawozdawcze Walne Zebranie  Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału w Olsztynie

VIII Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału w Olsztynie

W dniu 15 marca 2024 roku w Pensjonacie „Warmiński Zakątek” w miejscowości Klewki koło Olsztyna odbyło się VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

W jego trakcie członkowie Oddziału, przyjęli przedstawione przez Prezesa Oddziału Leszka Kińskiego sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe przedstawione przez Wiceprezesa Jarosława Sawickiego oraz zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi za 2023 rok.

Po przyjęciu przez członków Oddziału sprawozdań, dokonano wyboru nowego składu Zarządu. Na kolejną kadencję na Prezesa został wybrany Leszek Kiński a jego zastępcami zostali: Jarosław Sawicki, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Ficner Marcin Wilimski.

Ponadto dokonaliśmy wyboru Komisji Rewizyjnej oraz 9 Delegatów na Krajowy Zjazd KIK. Na delegatów zostali wybrani członkowie Zarządu oraz  Roman Wiśniewski, Andrzej Wilczek, Włodzimierz Morawski i Robert Hefczyński.

Miłym akcentem naszego zebrania było wręczenie nowym członkom Oddziału znaczków, emblematów oraz certyfikatów KIK potwierdzających przynależność do Stowarzyszenia.

Po zakończeniu wszystkich statutowych procedur miała miejsce interesująca dyskusja dotycząca aktualnych spraw i problemów, z którymi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Bardzo gorącym tematem wciąż jest wprowadzona 18 września 2023 roku w systemie ZONE aplikacja e-protokołu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

Ponadto omówiliśmy zbliżające się Ogólnopolskie Święto Kominiarzy, które w dniach 8-10 maja 2024 roku odbędzie się w Bydgoszczy, poprzedzone Krajowym Zjazdem Delegatów KIK. Ustaliliśmy, iż w maju na Święto Kominiarzy wybierzemy się  w grupie kilkunastu członków razem z naszym sztandarem.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!!!

Jarosław Sawicki -Wiceprezes KIK

Foto: KIK O.Olsztyn