Wspieramy Ukrainę!
Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KIK Stowarzyszenie Oddział Południowa Wielkopolska w Kaliszu

Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KIK Stowarzyszenie Oddział Południowa Wielkopolska w Kaliszu

W dniu 23.02.2024 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie przy ul Świętego Ducha 5 odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie Oddział Południowa Wielkopolska w Kaliszu.

Jedną z kluczowych kwestii Zebrania było sprawozdanie z działalności KIK Oddział w Kaliszu za rok 2023 i program na rok 2024. Omówiono również sprawozdanie finansowego KIK O. w Kaliszu za rok 2023, które jednogłośnie zatwierdzono przed podjęcie stosownych Uchwał.

Sednem Walnego Zebrania było udzielenie absolutorium Zarządowi KIK Oddział Płd. Wlkp. oraz Wybory Zarządu Oddziału. Na kadencję 2024-2028 jednogłośnie zostali wybrani: Marek Wojtas – nowy/stary Prezes oraz wiceprezesi: Robert Ratajski (ds. finansowych), Piotr Pacyna, Ireneusz Owoc oraz Seweryn Dominiak.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Damian Jakubek, Sebastian Broda, Piotr Wójcik, Zbigniew Mazurkiewicz oraz Adam Pera.

Delegatami na Walny Zjazd Delegatów KIK zostali wybrani członkowie Zarządu Marek Wojtas, Robert Ratajski, Piotr Pacyna, Ireneusz Owoc, Seweryn Dominiak oraz Henryk Rabczewski, Piotr Wójcik i Franciszek Walczak.

Walne Zgromadzenie zwieńczono publicznym podjęciem wielu tematów w ramach swobodnych dyskusji i wymiany opinii, dotyczących Targów Ogrzewnictwa w Nadarzynie, Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w Bydgoszczy 8-10 maja 2024 oraz przyszłorocznych obchodów tej wyjątkowej dla nas uroczystości. Omówiono liczne sprawy organizacyjno-integracyjne. Zakończeniem obrad była prośba Prezesa Marka Wojtasa o udostępnienie/wypożyczenie eksponatów oraz artefaktów związanych z przygotowywanym muzeum w Zakładzie Usług Kominiarskich na ulicy Kanonickiej 8 w Kaliszu.

 

Tekst: Radosław Bąk

Zdjęcia: Dawid Młynek