Wspieramy Ukrainę!
Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Kominiarzy oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Kominiarzy oddział Dolnośląski we Wrocławiu

W dniu 22.09.2022 odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Kominiarzy oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

Oddział w dniu zebrania zrzeszał 42 członków.  W zebraniu wzięło udział 22 członków uprawnionych do głosowania 5 gości oraz siedmiu wolnych słuchaczy zainteresowanych działalnością Oddziału.

Zarząd oddziału Dolnośląskiego zdał sprawozdanie z działalności za drugie półrocze roku 2021 i pierwsze półrocze 2022.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik oddziału pan Krystian Kruszelnicki.

Sprawozdania zostały przyjęte i Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium.

Wybrano delegatów na  Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy w roku 2023.

W zebraniu brał udział prezes Krajowej Izby Kominiarzy Pan Marcin Ziombski, który przedstawił sytuację związaną z cyfryzacją która ma objąć również działalność kominiarzy. Przedstawił tez zagrożenia wynikłe z obecnej sytuacji energetycznej. Pierwsze zebranie członków Oddziału Dolnośląskiego Krajowej Izby Kominiarzy przebiegło sprawnie w sprzyjającej atmosferze zainteresowania działalnością Izby. Zostało wręczonych kilka deklaracji członkowskich oraz przyjęto do oddziału dwóch nowych członków.

Maciej Rogala – prezes oddziału dolnośląskiego KIK

Foto: KIK O/Wrocław