Wspieramy Ukrainę!
Walne Zebranie Członków Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

Walne Zebranie Członków Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 16.02.2024 w Pruszczu Gdańskim, dzięki gościnności Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego, odbyło się zebranie Członków Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.
W programie zebrania było szkolenie produktowe firmy Eco Pal, na którym pan Ireneusz Kuraś przedstawił asortyment firmy, oraz propozycję współpracy dla uczestników spotkania.

W dalszej części odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Na zebraniu omówiono dotychczasowe działania Zarządu oddziału, Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiono stan finansów oddziału. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania.

Na czteroletnią kadencję wybrano skład nowego Zarządu Oddziału, który ukonstytuował się następująco: Daniel Pieścikowski – Prezes Zarządu, Damian Cupiał – Wiceprezes do spraw technicznych, Zenon Pawlak – Wiceprezes do spraw finansowych, Mateusz Grzenkowicz – Wiceprezes do spraw logistycznych, Łukasz Studziński – Wiceprezes do spraw współpracy międzyoddziałowej.

Komisję Rewizyjną utworzyła grupa osób: Maciej Zelgiert – Przewodniczący, Mirosław Diler – Zastępca Przewodniczącego oraz Mateusz Szmurło – Członek Komisji.

Ponadto przy Zarządzie oddziału powołano na kolejną kadencję Radę, w której skład wchodzą: Mirosława Strzępek – Olszanowska, Dominik Głuch i Piotr Cieszyński.

Na kolejną kadencję powołano także Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Decyzją uczestników mandat otrzymali: Cupiał Damian, Drewing Łukasz, Głuch Dominik, Gołebiewski Dawid, Grzenkowicz Mateusz, Jędrzejewski Grzegorz, Kwiatkowski Arkadiusz, Pawlak Zenon, Pieścikowski Daniel, Rach Adam, Strzępek – Olszanowska Mirosława, Studziński Łukasz, Szmurło Adam, Zelgiert Maciej
.
Prezes Oddziału, Daniel Pieścikowski dziękuje za pomoc w organizacji spotkania Członkom ustępującego Zarządu Oddziału, Dyrektorowi Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego panu Edmundowi Kwidzyńskiemu za gościnę, a także składa gratulacje dla nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz całemu składowi Delegatów. Szczególne podziękowania dla kol. Piotra Cieszyńskiego za pracę i wkład w działania Zarządu, oraz życzenia dalszej owocnej współpracy w ramach Rady Oddziału.

Daniel Pieścikowski