Wspieramy Ukrainę!
Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Warszawie

Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Warszawie

W dniu 9.11.2018r  w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 odbyło się Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Warszawie.

W zebraniu uczestniczyło 62 członków oddziału – wszyscy w mundurach. Na zebraniu zostało przyjętych siedmiu nowych członków w tym sześciu mistrzów i jeden czeladnik.

Podczas zebrania były dwa uroczyste wydarzenia. Pierwszym z nich było uczczenie jubileuszu 92 urodzin Nestora Kominiarstwa  Polskiego pana Mariana Ostrowskiego.

Szczególnym momentem w historii warszawskich kominiarzy było  podziękowanie dla lidera środowiska kominiarzy warszawskich pana Renarda Fornalskiego rezygnującego z funkcji prezesa oddziału.

Odśpiewane 100 lat dla szacownego Jubilata oraz wręczenie pamiątkowej tabliczki dla Prezesa Renarda Fornalskiego było bardzo wzruszające dla uhonorowanych oraz wszystkich obecnych, łzy wzruszenia kręciły się w oczach, a przemawiającym łamał się głos.

Zarząd oddziału po  przedstawionych sprawozdaniach otrzymał jednogłośne absolutorium.

W dyskusji i sprawach bieżących omówiono dotychczasową działalność Krajowej Izby Kominiarzy,  cele i zadania na najbliższy rok dla oddziału, w tym utworzenie strony internetowej oraz omówiono sprawę kas fiskalnych dla kominiarzy.

Przez Dyrektora placówki zostaliśmy  zaproszeni do wspólnego, uroczystego odśpiewania hymnu narodowego w łączności z tysiącami placówek oświatowych o godzinie. 11:11.   Video na stronie Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. zobacz

W panelu technicznym  odbyły się trzy bardzo ciekawe prezentacje techniczne:

– AISKO – Czujnik tlenku węgla i czujniki dymu wymagania prawne zakres i możliwości stosowania  – p  Norbert Jackiewicz

– FOTOWOLTAIKA – Możliwości stosowania warunki techniczne sposób działania propozycja biznesowa dla kominiarzy – p. Dominik Frejberg

– RODTECH Polska – Nowoczesny sprzęt do mechanicznego czyszczenia kominów -mistrzowie kominiarscy Wojciech Zmuda i Marcin Komorowski.

Podczas zebrania wszyscy członkowie oddziału mieli zrobione indywidualne zdjęcia w mundurach.

Zebranie zakończyło się bardzo smacznym obiadem w stołówce szkolnej.

Mirosław Antos

Foto: Sylwia Matusiak