Wspieramy Ukrainę!
Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Warszawa

Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Warszawa

W dniu 22.04.22r odbyło się Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy o/Warszawa.
W zebraniu uczestniczyło 46 członków oddziału.
Na Zebraniu oprócz omówienia spraw bieżących w tym sprawozdań odbył się również panel techniczny.
Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Oddziału przyjęło przełomową Uchwałę
zobowiązującą każdego członka oddziału do:
1. Uczestnictwa minimum 1 RAZ W ROKU w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje/umiejętności/wiedzę zawodową.
2. Uczestnictwa w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez KIK
3. Przestrzegania Statutu i Regulaminów KIK w tym min. Kodeksu Etyki Zawodowej o raz Dress Code.
Ta uchwała automatycznie nakłada na Zarząd Oddziału obowiązek organizacji szkoleń lub umożliwienia członkom odbycia corocznych szkoleń.
Mirosław Antos
Prezes KIK Oddział Warszawa