Wspieramy Ukrainę!
Walne Zebranie Oddziału KIK w Pleszewie

Walne Zebranie Oddziału KIK w Pleszewie

I Krajowy Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy odbędzie się w Tarnowie.

Rozpoczęty został cykl zebrań sprawozdawczych w Oddziałach KIK. Na zebraniach są wybierani Delegaci na I Zjazd Krajowy Krajowej Izby Kominiarzy.

W dniu 2 lutego 2017 r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie, odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie Oddział Południowa Wielkopolska w Pleszewie.

Zebrani przyjęli sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016 i udzielili absolutorium Zarządowi Oddziału.

Delegatami na I Krajowy Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy wybrani zostali:

Stanisław Junory

Robert Ratajski

Henryk Rabczewski

Piotr Pacyna

Adam Pera

Ireneusz Owoc

Franciszek Walczak