Wspieramy Ukrainę!
Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 08.04.2022, dzięki gościnności Pomorskiej Dyrekcji Ochotniczej Straży Pożarnej, w Pruszczu Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.
Zebrani wysłuchawszy sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, sytuacji finansowej oraz działań Komisji Rewizyjnej przyjęli przedstawione informacje.
W głosowaniu jawnym Członkowie oddziału udzielili absolutorium Prezesowi oddziału Danielowi Pieścikowskiemu, oraz Wiceprezesom – Damianowi Cupiałowi, Zenonowi Pawlakowi, Mateuszowi Grzenkowiczowi i Piotrowi Cieszyńskiemu.
Zebranie było okazją do dyskusji i analizy ubiegłorocznych działań, podsumowania roku 2021, oraz ustalenia celów i zadań dla pomorskiego środowiska kominiarzy na rok bieżący.
Nim jednak doszło do Walnego zebrania, Zarząd oddziału zorganizował szkolenie produktowe firmy Jawar. Na temat produktów i systemów ceramicznych opowiadał Dyrektor Dariusz Plitowski.
Następnie specjalista d/s cyfryzacji – pan Michał Orban, przedstawił ponad dwugodzinną prezentację pt: Cyberbezpieczeństwo w kontekście funkcjonowania Zakładów Kominiarskich.
Bądź bezpieczny w sieci.
Daniel Pieścikowski