Wspieramy Ukrainę!
Warsztaty Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warsztaty Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w Warszawie

W dniu 12.06.2024r. przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy uczestniczyli w Jubileuszowych Warsztatach Nadzoru Budowlanego organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Gospodarzem wydarzenia była Pani Marzena Dębkowska – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Województwa Mazowieckiego. Na zaproszenie Pani Inspektor oraz z polecenia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego nasze środowisko reprezentowali:

  • Mistrz Kominiarski Marcin Ziombski
  • Mistrz Kominiarski Piotr Urbanowicz
  • Mistrz Kominiarski Sebastian Ziombski

Na agendzie prelekcji naszych przedstawicieli, znalazły się zagadnienia dotyczące zagrożeń kominowych, które w treściwej prezentacji omówił kolega Marcin Ziombski.

Drugim, a zarazem bardzo popularnym tematem ostatnich czasów, była Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków i związany z nią elektroniczny protokół okresowej kontroli przewodów kominowych. Ten temat omówił kolega Piotr Urbanowicz wraz z przedstawicielką Departamentu Usług Cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Panią Angeliką Ostałowską.

Dyskusja na forum z przedstawicielami wszystkich lokalnych Powiatowych Inspektoratów w obrębie Województwa Mazowieckiego była bardzo ożywiona. Wymiana zdań i doświadczeń na temat zakresu formułowanych nieprawidłowości w toku czynności kominiarskich, w tym zagrażających życiu oraz zadań i obowiązków stojących przed PINB`ami i Kominiarzami w świetle CEEB, była bardzo pouczająca dla wszystkich uczestników. Pojawiło się kilka wniosków płynących z tej dyskusji, którym przysłuchiwał się uważnie także przedstawiciel Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Pan Mariusz Gerasik. On także wyraził aprobatę w przedstawieniu rekomendacji do zmian prawnych, odpowiadających na potrzeby wynikające z prowadzonej dyskusji. Do dyskusji w zakresie art. 70 PB została zaproszona także z ramienia GUNB, Pani dr hab. inż. Anna Ostańska – aktualnie członkini komisji doradczej Głównej Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

Wnioski płynące ze spotkania wskazują wyraźnie na potrzebę organizacji i uczestnictwa w tego typu wydarzeniach i dyskusjach także w innych województwach. Nie może na nich zabraknąć głosu naszego środowiska. Będziemy także uważnie pilotować propozycje zmian legislacyjnych nie tylko związanych z art.70 Prawa Budowlanego, który bardzo często był poruszany w tamtejszej dyskusji, ale także w wielu innych aspektach. Cieszy fakt legitymizacji i zaufania dla naszych przedstawicieli, przez najwyższe organy Nadzoru Budowlanego. Mamy nadzieję na dalszą owocną i skuteczną współpracę w tym zakresie.

Piotr Urbanowicz

Foto: WINB w Warszawie