Wspieramy Ukrainę!
Warsztaty ws zakresu danych do Projektu ZONE

Warsztaty ws zakresu danych do Projektu ZONE

W dniu 03.12.2018r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, miało miejsce spotkanie ekspertów pn.: ”Warsztaty ws zakresu danych do Projektu ZONE”. Obrady pod przewodnictwem Piotra Woźnego – pełnomocnika premiera ds. programu Czyste Powietrze, wiceprezesa NFOŚ. Wśród zaproszonych do współpracy przedstawicieli Instytutu Łączności, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, Instytut Ochrony Środowiska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, oraz przedstawiciele branży kominiarskiej: Marcin Ziombski – prezes Krajowej Izby Kominiarzy oraz Paweł Waszek przedstawiciel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego.

Główne cele spotkania to:

Potwierdzenie zakresu danych niezbędnych i możliwych do pozyskania w celu:

  1. inwentaryzacji źródeł ciepła w całej Polsce – moduł podstawowy
  2. monitorowania działań termomodernizacyjnych – moduł rozszerzony

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” czyli ZONE. Dzięki tej bazie będzie można szybko wskazać piece do wymiany i zaplanować rozwój sieci gazowej i ciepłowniczej.

„Głównym celem ZONE jest wypracowanie założeń, przygotowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie elektronicznego systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z bazą danych i narzędziami do analizy tych danych. Pozwoli to na zlokalizowanie urządzenia do wymiany i zaplanowanie dalszego rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej – informuje Departament Komunikacji MPiT.

Sporą rolę w aktualizowaniu gminnych danych, potem przesyłanych do ZONE, mogą odegrać kominiarze. Przy okazji okresowych przeglądów i kontroli stanu wentylacji i kominów mogą sprawdzać, czy w poszczególnych domach są przestrzegane przepisy i właściwie użytkowane urządzenia grzewcze.

Rozmowy w tym zakresie są prowadzone, jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskiem kominiarzy, uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach z ich udziałem. W ramach projektu ZONE przeanalizowane będą opcje włączenia kominiarzy do polityki antysmogowej i jeśli analizy przyniosą pozytywny efekt, opracowane będą odpowiednie narzędzia prawne, które umożliwiłyby ewentualne wprowadzenie nowych zadań dla środowiska – przekazuje Departament Komunikacji MPiT.”

Źródło: https://www.spidersweb.pl