Wspieramy Ukrainę!
WarunkiTechniczne.PL

WarunkiTechniczne.PL

Ukazał się nr 1(17)2017 czasopisma Warunki Techniczne.pl. Warunki Techniczne.PL jest bezpłatnym pismem skierowanym do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych tematyką przepisów techniczno-budowlanych oraz rozwojem nowoczesnych budynków. Wydawcą czasopisma jest Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

W numerze jest sprawozdanie z ważnego spotkania polskiej branży budowlanej – II Konwentu SNB, który się odbył 18 stycznia 2017 roku w warszawskim hotelu Novotel. Krajową Izbę Kominiarzy reprezentował wiceprezes Mirosław Antos, który przedstawił referat „Mała inwestycja w duże bezpieczeństwo” na temat sygnalizowania zagrożeń.

Tematem wiodącym numeru jest wentylacja.

Kominiarzy z pewnością zainteresują następujące artykuły:

Raport „Instalacje wentylacji i klimatyzacji według przepisów WT”

„Siły natury w służbie wentylacji” – Marcin Rokita – DARCO,  o wentylacji hybrydowej,

„Jak podejść do wentylacji grawitacyjnej?” Marcin Ziombski – KIK.

Czasopismo jest dostępne do pobrania na stronie www.WarunkiTechniczne.PL

 

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przygotowało pierwszą polska aplikację WT Warunki Techniczne budynków, na smartfony i tablety, zawierającą czytelny tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SNB opracowało też aplikację Prawo Budowlane zawierającą tekst jednolity ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.

Trzecią aplikacją SNB jest ZF Projekt Budowlany, która  zawiera tekst jednolity w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Aplikacje są do pobranie ze strony SNB tutaj