Wspieramy Ukrainę!
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił zakazy używania kominków

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił zakazy używania kominków

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 lipca 2023 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. nr 115/20 w części stanowiącej załącznik nr 7 („Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu”) w zakresie, w jakim uchwała ta ustanawia zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych), który to zakaz ma w świetle uchwały polegać na niekorzystaniu z instalacji do biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych) za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Szerzej wyrok i uzasadnienie opisuje portal www.zieloneciepło.pl

 

Foto: domena publiczna https://www.publicdomainpictures.net/pl/free-download.php