Wspieramy Ukrainę!
Współpraca kominiarzy  z Ochotniczą Strażą Pożarną

Współpraca kominiarzy z Ochotniczą Strażą Pożarną

W dniu 19.10.2017r. na zaproszenie OSP Łomianki viceprezes Krajowej Izby Kominiarzy Mirosław Antos przeprowadził szkolenie wraz z prezentacją multimedialną dla zgromadzonych członków Ochotniczej Straży Pożarnej Łomianki i Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów Polski.

W szkoleniu brało udział również siedmiu mistrzów kominiarskich oddziału  warszawskiego KIK.
Szkolenie zostało bardzo dobrze przyjęte przez  zgromadzonych. Po zakończonej prezentacji wywiązała się obszerna dyskusja i wymiana  doświadczeń pomiędzy obecnymi druhami i mistrzami kominiarskimi. Wszyscy obecni byli bardzo zadowoleni z owocnego spotkania. Podczas spotkania zostały rozdane ulotki „Zaproś kominiarza” oraz kalendarze KIK.

Było to pierwsze ze spotkań przedstawicieli KIK z jednostkami OSP w województwie mazowieckim.
Jak się okazuje, jest to słuszny kierunek aktywności  edukacyjno-szkoleniowej w ramach akcji „Zaproś kominiarza”. Druhowie z OSP są w społecznościach lokalnych bardzo aktywni społecznie i opiniotwórczy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i sposobów użytkowania budynków mieszkalnych.

Dotarcie do tych środowisk przyniesie wymierny efekt świadomości społecznej o roli kominiarza w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego, eksploatacji urządzeń grzewczo-kominowych, ekonomii i ekologii w zakresie spalania paliw.

Zachęcamy wszystkich kolegów do podjęcia podobnych inicjatyw w swoich środowiskach lokalnych, we współpracy powiatowych komend PSP oraz starostów którzy bardzo często są również druhami z OSP.
„Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Daniel Traczyk

Foto: Daniel Traczyk