Wspieramy Ukrainę!
Z kasą rejestrującą na kominie?

Z kasą rejestrującą na kominie?

Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy, zapoznał się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i złożył do Ministerstwa Finansów  swoje uwagi – sprzeciw wobec objęcia kominiarzy obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Miejsce pracy kominiarza jest specyficzne.  Głównie są to dachy budynków, na których czyści kominy. Aby wejść na dach kominiarz zwykle musi korzystać z różnego rodzaju drabin i włazów.

Wchodzenie z kasą fiskalną na dach stanowiłoby dla kominiarza dodatkowo obciążenie, a ponadto mogłoby stanowić zagrożenie dla jego bezpieczeństwa pracy. Byłoby niezgodne z przepisami BHP.  Pozostawienie kasy bez nadzoru, groziłoby dostępem do niej osób niepowołanych, możliwością kradzieży lub zniszczenia kasy.

Praca kominiarza z uwagi na wysokość i inne zagrożenia wymaga absolutnego priorytetu i skupienia się bezpieczeństwie osobistym oraz bezpieczeństwie osób trzecich (np. aby nie spadło nic z dachu na przypadkowego przechodnia).

Dlatego Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy zwraca się do Ministra Finansów o zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących w odniesieniu do usług kominiarskich.

Uwagi Krajowej Izby Kominiarzy do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących