Wspieramy Ukrainę!
Z Południowej Wielkopolski

Z Południowej Wielkopolski

8.12.2023 Zebranie Zarządu Oddziału Południowa Wielkopolska
Dnia 8 grudnia 2023 roku odbyło się zebranie Zarządu KIK Oddział Południowa Wielkopolska.
Głównym tematem zebrania, poza sprawami bieżącymi Oddziału, było wprowadzenie systemu
elektronicznej ewidencji budynków.
1) Rozwikłano krążące informacje o zmianach zapisanych w e-protokole
2) Wskazano kwestie sporne
3) Ustalono termin spotkania Oddziału.

12.12.2023 Zebranie Członków Oddziału Południowa Wielkopolska
Dnia 12 grudnia 2023 roku odbyło się zebranie oddziałowe w Pleszewie.
W okrojonej liczebności (Covid, zachorowania grypowe) kilkudziesięciu członków wraz z Prezesem
Markiem Wojtasem dyskutowało głównie o wprowadzeniu Systemu Elektronicznej Ewidencji.
Podtrzymano wrażenie, że wprowadzanie danych idzie coraz lepiej, skuteczniej, efektywniej. Wspólnie
dywagowano o kwestiach spornych:
1) Podjęto decyzję o wykonaniu emblematów z imieniem i nazwiskiem członków na mundurach
oraz naszywek oddziałowych
2) Powitano dwóch nowych członków Oddziału
3) Prezes Marek Wojtas złożył życzenia w imieniu swoim oraz członków, którzy nie mogli
uczestniczyć na spotkaniu ze względu zdrowotnych i rodzinnych.
Na tym zebranie zakończono.