Wspieramy Ukrainę!
Za wolnością wyboru

Za wolnością wyboru

Sprzeciw Krajowej Izby Kominiarzy w zakresie obligatoryjnego rozpatrzenia warunków do podłączenia budynków do sieci ciepłowniczych.

Krajowa Izba Kominiarzy zapoznała się ze Sprawozdaniem Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11.09.2019r. rekomendującym Sejmowi RP  przyjęcie poprawek w zakresie obligatoryjnego rozpatrzenia warunków do podłączenia budynków do sieci ciepłowniczych .

Krajowa Izba Kominiarzy uważa, że proponowany zapis jest niekorzystny dla obywateli – konsumentów, naruszający ich prawa wolności wyboru oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Pełen tekst dokumentu pdf