Wspieramy Ukrainę!
Zabranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

Zabranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 22.10.2020r. w Skierniewicach odbyło się Zabranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy, w którym uczestniczyli: Marcin Ziombski – prezes KIK, Jarosław Sawicki – Wiceprezes KIK, Daniel Pieścikowski – Wiceprezes KIK (zdalnie poprzez platformę Teams), Robert Ratajski – Wiceprezes KIK, Skarbnik, Adrian Reda – Wiceprezes KIK oraz zaproszeni goście: Włodzimierz Morawski – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Piotr Masłowski – Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

 Dokonano podsumowania IV Zjazdu Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy, który miał miejsce w dniu 22 września 2020r. wskazując na merytoryczny przebieg obrad.

Dokonano podziału kompetencji w grupie zarządu, przyjęto sposoby i możliwości komunikacji wewnątrz grupy, której celem jest sprawne podejmowanie decyzji oraz głosowanie. Zarząd Główny przyjął wniosek postawiony podczas IV Zjazdu, dotyczący  przedłużenia o kolejną kadencję funkcji Rzecznika Krajowej Izby Kominiarzy dla kolegi Mirosława Antosa, podkreślając jego zaangażowanie oraz rzetelne wypełnianie powierzonej mu roli.

Prezes Marcin Ziombski złożył sprawozdanie ze spotkania środowisk związanych z produkcją, sprzedażą oraz eksploatacją urządzeń grzewczo-kominowych na paliwa stałe, które miało miejsce w dniu 06.10.2020r. w siedzibie firmy Defro. Wskazał na powiązania: kocioł-komin-kominiarz. Przypomniał o inicjatywie „3K” autorstwa Stowarzyszenia Kominy Polskie, w której zaangażowana jest Krajowa Izba Kominiarzy.

INICJATYWA „3K” KOCIOŁ+KOMIN+KOMINIARZ

Jednym z jej elementów jest pokazanie na zewnątrz powiązań przyczynowo-skutkowych nieprawidłowego doboru (lub braku doboru) komina do kotła (lub kotła do istniejącego komina). Otrzymujemy za pośrednictwem producentów kotłów informacje od użytkowników o nieprawidłowościach w procesie spalania w nowoczesnych kotłach. Winą próbują oni obarczyć producenta kotła. A często problem leży po stronie złego planowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wymianie źródła ciepła. Tutaj powinno być to poprzedzone Opinią mistrza kominiarskiego, który oceni stan istniejącego komina, jego parametry i określi, czy komin należy zostawić jak jest, czy tez uszczelnić, poszerzyć, a może zastąpić nowym o prawidłowych parametrach zgodnych z wymaganiami producenta kotła. Kontynuacja współpracy z uczestnikami spotkania w dniu 06.10.2020r. planowana jest na kolejne miesiące.

Omówiono plany promocji branży kominiarskiej. Wiceprezes Jarosław Sawicki wskazał na możliwości współpracy promocyjnej z lokalnymi strukturami Straży Pożarnych, podając jako przykład wspólne działania olsztyńskiego oddziału KIK oraz wojewódzkich i powiatowych komend PSP. Jako przykład podał współpracę z PSP w Szczytnie, gdzie realizowany jest projekt stworzenia ścieżki edukacyjnej w ramach prezentacji zawodu kominiarza. 

Prezes Marcin Ziombski przypomniał sprawozdanie z prac branżowej grupy kominiarskiej dotyczącej Projektu rozporządzenia wprowadzającej tworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Projekt Rozporządzenia ma na celu wdrożenie wzoru „pro0tkołu okresowej kontroli przewodów kominowych”, „Zakresu czynności związanych z kontrolą okresową”, propozycji „Urzędowego Rejestru mistrzów kominiarskich zrzeszonych w stowarzyszeniach, cechach i fundacjach branżowych. Prace ww grupy wraz z przedstawicielami GUNB i MPiT zakończyły się ustaleniem wspólnego wzoru Protokołu oraz zakresu czynności. KIK reprezentował Marcin Ziombski. 

Prezes zdał relacją ze spotkania, które miało miejsce  w dniach 24-25 września 2020 roku. Wtedy to odbyła się konferencja „Prewencja społeczna w Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego”. W konferencji uczestniczyli st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP, st. bryg. Leszek Smuniewski komendant miejski PSP m. st. Warszawy oraz  przedstawiciele samorządu terytorialnego, komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu woj. mazowieckiego. Krajową Izbę Kominiarzy reprezentowali Mirosław Antos, prezes Oddziału KIK w Warszawie, który przedstawił prezentację „Zagrożenia kominowe w budownictwie mieszkaniowym” oraz Marcin Ziombski prezes Izby.

 „Szkolenia” – ZGKIK ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju zawiesza powrót do cyklu szkoleń wraz z laboratorium (wentylacja mechaniczna lub zasady działania i obsługa nowoczesnych kotłów grzewczych). Zorganizowanie szkolenia na przełomie września i października nie było możliwe. Pracę nad ww podjęli się jak zawsze prezes O/Warszawa – Mirosław Antos oraz prezes O/Skierniewice – Sebastian Ziombski. W przypadku poprawy sytuacji w kraju i pojawienia się możliwości przeprowadzenia szkoleń, program szkolenia, miejsce i koszt zostaną podane w odpowiednim terminie. Planowane jest też przeprowadzenie warsztatów medialnych dla kominiarzy prasowych (rzeczników oddziałów KIK).

KIK

Foto: Piotr Masłowski