Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Zarządu Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie Zarządu Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 06.11.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. Zebraniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Daniel Pieścikowski, a uczestniczyli w nim Wiceprezesi Damian Cupiał, Mateusz Grzenkowicz, Zenon Pawlak oraz Piotr Cieszyński. Gościnnie w obradach uczestniczyli Wiceprezes Zarządu oddziału Kaszubsko – Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich Jan Frąc oraz Sekretarz Zarządu Janusz Cupiał. Przedmiotem obrad było omówienie założeń projektu uchwały antysmogowej dla woj. pomorskiego oraz miasta Sopot. Założenia projektu uchwały zreferował kol. Damian Cupiał.

Podczas zebrania ustalono strategię na czas konsultacji społecznych oraz uwagi i propozycje środowiska pomorskich Kominiarzy dotyczących przywołanych projektów uchwał.  
Zdecydowano iż koniecznym jest uczestniczenie w spotkaniach w ramach konsultacji społecznych, które to odbędą się kolejno 12 listopada w Gdańsku, 14 listopada w Słupsku oraz 22 listopada w Kościerzynie.
Daniel Pieścikowski