Wspieramy Ukrainę!
Zawieszenie składek członkowskich

Zawieszenie składek członkowskich

Szanowni Koledzy
Drogie Koleżanki
członkowie Krajowej Izby Kominiarzy,

cała branża kominiarska jest jedną z najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy walczyli o utrzymanie swoich firm i pracowników. W związku z tym Zarząd Główny podjął uchwałę o zawieszeniu terminu opłacania składek członkowskich KIK do dnia 30.09.2020r.

Odroczenie opłacenia składek za rok 2020 do IV kwartału pozwoli naszym członkom na uzyskanie odpowiednio długiego czasu na przywrócenie normalnego trybu pracy w swoich firmach.

W gronie ZG podjęliśmy decyzję o ograniczeniu kosztów utrzymania poprzez m.in: organizowanie spotkań w formie telekonferencji.

Serdecznie dziękujemy Oddziałowi KIK w Kaliszu, który już opłacił składki za rok 2020. Jednocześnie apelujemy do członków KIK, dla których nie stanowi to problemu o opłacanie składek na bieżąco i dokonywanie wpłat poprzez Skarbników Oddziałowych lub bezpośrednio na konto ZGKIK.

Trzymajcie się zdrowo
#zostańwdomu

Z pozdrowieniami
Marcin Ziombski
prezes