Wspieramy Ukrainę!

Zebranie członków Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Poznaniu

Dnia 24.02.2018r o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie członków Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Poznań.
Zebranie odbędzie się Poznaniu przy ul. Gostyńskiej 38

1. Otwarcie Zebrania –  Angelina Jakubowska
2. Informacja o środkach finansowych i udzielenie absolutorium zarządowi na kolejny rok 2018

– Komisja rewizyjna Wojtek Wittke

3. Sprawy członkowskie.  Przyjęcie nowych członków – Krzysztof Krzyżok
4. Informacja o działalności KIK – Angelina Jakubowska
5. Święto Kominiarzy maj 17-19,05,2018 w Warszawa  wraz ze zjazdem delegatów – Angelina Jakubowska
6. Forum wentylacja 27-28,02,2018  – Angelina Jakubowska
7. Systemy kominowe problematyka – Krzysztof Krzyżok
8. Obiad
9. Podstawowe problemy z kotłami co . gazowymi z zamkniętą komorą spalania – Ireneusz Bauma
10. Zakończenie zebrania

 

Prezes Oddziału

Krzysztof Krzyżok