Wspieramy Ukrainę!
Zebranie członków łódzko-mazowieckiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie członków łódzko-mazowieckiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 25.03.2019r odbyło się sprawozdawcze zebranie członków łódzko-mazowieckiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie Zawodowe. W związku z przeniesieniem części członków z województwa kujawsko-pomorskiego do nowopowstałego oddziału w Bydgoszczy, przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału.

Po udzieleniu absolutorium zarządowi oddziału oraz omówieniu bieżących spraw, głos zabrał kol. Janusz Rękas omawiając art. 5 Prawa Budowlanego. Przedstawił go w kontekście naszej pracy, przybliżył jego ważne brzmienie dotyczące głównie użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Po wykładzie swoje produkty przedstawiła firma Prodmax (przewody kominowe) oraz Pascal (urządzenia do czyszczenia i inspekcji kanałów kominowych).

Gościliśmy również przedstawicieli biura brokerskiego, które omówiło ofertę ubezpieczenia skonstruowanego dla potrzeb zakładów kominiarskich.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski omawiał projekt ZONE programu Czyste Powietrze oraz rolę kominiarzy w nim.

Przedstawił główne wymagania Rozporządzenia w sprawie użytkowania lokali mieszkalnych oraz Rozporządzenia ws wymagań dla urządzeń gazowych. Zgłoszono wnioski dotyczące usprawnienia pracy oddziału.

Sebastian Ziombski

Foto: Sebastian Ziombski