Wspieramy Ukrainę!
Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz

Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz

W dniu 24.02.2023r. w Pleszewie odbyło się Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz.

Prezes Oddziału Marek Wojtas przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od ostatniego zebrania.

Następnie zaprosił do uczestnictwa w seminarium kominiarskim, które odbędzie się 2 marca w Nadarzynie k/Warszawy podczas Targów Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji w Ptak Warsaw Expo.

W ramach programu Akademia Schiedel w czerwcu planowany jest wyjazd członków Oddziału do fabryki Schiedel.

Zaprezentował program Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy Bydgoszcz 2023 od 10 do 12 maja 2023r. W pierwszym dniu odbędzie się Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Zebrani postanowili dofinansować udział kominiarzy w Święcie.

Piotr Pacyna przestawił informacje na temat działania Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) i dokonywania w niej wpisów przez mistrzów kominiarskich. W dalszej części poinformował o toczących się pracach w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE, dotyczących wprowadzenia e-protokołu z kontroli przewodów kominowych.

Piotr Pacyna