Wspieramy Ukrainę!
Zebranie członków pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku

Zebranie członków pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku

W dniu 17.02.2023 w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się kolejne spotkanie Mistrzów i Czeladników Kominiarskich pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku.

W wydarzeniu uczestniczyło 45 osób. Prócz Kominiarzy zrzeszonych w pomorskim oddziale, zaproszono także chętnych z członków Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z prezentacją produktową firmy DEFRO.

Pracownicy DEFRO przeprowadzili szkolenie, na którym omówiona została tematyka kotłów 5 klasy oraz kominków z płaszczem wodnym. Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, mogliśmy przedyskutować sytuacje problemowe które spotykamy w życiu zawodowym oraz omówić ich rozwiązanie.

Ten punkt okazał się bardzo interesujący dla uczestników, którzy chętnie i gromko zabierali głos w przedmiotowej sprawie.

Podczas zebrania Zarząd Oddziału Pomorskiego powołał do istnienia Radę Doradczą Przy ZO, która służy głosem doradczym oraz Grupę Techniczną, która ma zajmować się analizą problemów technicznych zgłaszanych przez członków oddziału.

Do Grupy technicznej w ramach współpracy między oddziałowej powołano również dwóch kolegów z Oddziału Kujawsko Pomorskiego.

Pierwszym tematem opracowanym i omówionym w ramach działania grupy była prezentacja „Czy komin podwieszony na budynku wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?”

Organizatorzy uwzględnili też czas aby przedstawić postęp prac nad e-protokołem, zakładając iż przygotowanie pomorskiego środowiska kominiarzy do zbliżających się zmian jest bardzo istotne i potrzebne.

Damian Cupiał

Foto: KIK Gdańsk