Wspieramy Ukrainę!
Zebranie i szkolenia w Oddziale Krajowej Izby Kominiarzy w Poznaniu

Zebranie i szkolenia w Oddziale Krajowej Izby Kominiarzy w Poznaniu

Dnia 27.01.2017 o godz. 10 w Skórzewie odbyło się zebranie oddziału połączone wraz ze szkoleniem członków oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Poznaniu.

Na zebraniu przyjęto nowych członków oraz omówiono sprawy związane z działalnością KIK przekazano informację na temat tegorocznego Święta Kominiarzy, na które serdecznie zostali zaproszeni obecni kominiarze z rodzinami. Po części oficjalnej rozpoczęło się  szkolenie. W pierwszej części zostały przedstawione wady i zalety systemów kominowych ceramicznych PLEWA połączone z dyskusją „kominiarze kontra producenci”.  Po owocnej dyskusji chwila przerwy i przejście do następnego etapu szkolenia  prowadzonego przez firmę FESTONEK. Ten etap obejmował wiadomości z dziedziny urządzeń grzewczych wraz z przedstawieniem nadchodzących zmian odnośnie kotłów gazowych kondensacyjnych oraz kondensujących.  Ich  wad, zalet i doboru systemów kominowych. Po intensywnych rozmowach o godz. 17 zakończono zebranie.

Zarząd oddziału składa podziękowania za wsparcie spotkania firmie Plewa reprezentowanej przez Sławomira Pyziak oraz Pawła Andrysz oraz firmie FESTONEK reprezentowanej przez Ireneusza Bauma serwisanta kotłów Saunier Dival oraz Vaillant.

W dniu 17.02.2017 KIK oddział Poznań zorganizował szkolenie dla instalatorów, producentów systemów kominowych oraz deweloperów budownictwa wielorodzinnego. Szkolenie prowadzili mistrzowie kominiarscy Angelina Jakubowska i Krzysztof Krzyżok. Celem szkolenia było zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kominów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych, jak również błędy popełniane na budowach, w tym w zakresie   doboru systemu kominowego do ogrzewnictwa stosowanego w budownictwie wielorodzinnym.

Krzysztof Krzyżok Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Angelina Jakubowska Wiceprezes Oddziału KIK w Poznaniu