Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Pleszewie

Zebranie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Pleszewie

W dniu 7 listopada 2016 roku odbyło się zebranie oddziałowe Krajowej Izby Kominiarzy – Oddział w Pleszewie.

W zebraniu uczestniczył Prezes KIK Marcin Ziombski.

Członkom uroczyście zostały wręczone legitymacje członkowskie oraz certyfikaty przynależności do KIK.

Prezes Marcin Ziombski przestawił prezentację na temat działalności Izby.

Zwrócił między innymi uwagę na dynamiczne tworzenie się kolejnych oddziałów:

  1. Pleszew – 23 lutego 2016 roku
  2. Tarnów – 11 maja 2016
  3. Olsztyn – 20 maja 2016r.
  4. Skierniewice – 6 czerwca 2016r.
  5. Gdańsk – 12 sierpnia 2016r.
  6. Poznań – 19 września 2016r.
  7. Kielce – 7 października 2016r.
  8. Warszawa – 21 października 2016r.

W kolejnej prezentacji Marcin Ziombski przestawił szczegółowo proponowany przez Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia 30 września 2016 roku, w zakresie dotyczącym rzemiosła kominiarskiego.  Poinformował o uwagach do projektu zgłoszonych przez Krajową Izbę Kominiarzy, wypracowanych między innymi podczas dyskusji na II Konwencie Pracodawców Kominiarskich w Skierniewicach w dniu 11 października 2016 roku. Uwagi są dostępne na stronie Izby.

Wiceprezes KIK Piotr Pacyna przestawił prezentację z realizacji akcji „Zaproś kominiarza” .

Zebrani z uznaniem odnosili się do działalności Krajowej Izby Kominiarzy, której udało się tak wiele osiągnąć w krótkim czasie od powstania.