Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Pleszewie

Zebranie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Pleszewie

W dniu 29 marca 2016 odbyło się zebranie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Pleszewie.

Zebranie prowadził Prezes Oddziału Stanisław Junory.

Oddział w Pleszewie został zawiązany 23 lutego 2016 roku, jako pierwszy Oddział KIK w Polsce.

Piotr Pacyna, Wiceprezes KIK złożył sprawozdanie z prac Krajowej Izby. Głównym wydarzeniem było zorganizowanie sektora TECHNIKA KOMINOWA podczas FORUM WENTYLACJA 2016 w Warszawie.

W Sektorze obok KIK swoje stoiska zaprezentowało 7 firm kominowych ze Stowarzyszenia Kominy Polskie.

Zebrani żywo dyskutowali, przedstawiając problemy, z jakimi boryka się środowisko kominiarskie w regionie. Wskazano propozycje kierunków działania dla Izby.

 

Władze Oddziału KIK w Pleszewie

Zarząd:

Prezes   Stanisław Junory
Wiceprezesi:  Piotr Pacyna, Leszek Poślednik, Robert Ratajski, Jerzy Sobiejewski, Roman Świtała

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Ireneusz Owoc
Z-ca Przewodniczącego: Krzysztof Jarych.
Członek: Danuta Sobiejewska.

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Adam Pera
Z-ca Przewodniczącego: Stanisław Wesoły
Członek: Eugeniusz Brajer