Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Kominiarzy

17 lutego 2022 w Porębie odbyło się spotkanie członków Krajowej Izby Kominiarzy – Oddział Śląski.
Obecny był również Prezes KIK Marcin Ziombski , który podczas prezentacji omówił  między innymi dalsze działania związane z wykonywaniem usług kominiarzy.
Padło też kilka ciekawych propozycji które mają na celu podnieść jakość wykonywania naszych usług, jak również zaplanowano szkolenia.
Piecze nad sprawnym przebiegiem spotkania miał Prezes Oddziału Śląskiego Roman Ochociński.
KIK Oddział Śląski