Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Prezydium Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy w Warszawie

Zebranie Prezydium Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy w Warszawie

W dniu 04.09.2018r. w Warszawie przy ul. Miodowej 14 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, miało miejsce spotkanie Prezydium Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji – mistrza kominiarskiego Józefa Waszka w zebraniu uczestniczył prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski.

Prezes Ziombski wręczył gratulacje na ręce przewodniczącego. Podczas zebrania omawiano składy komisji ds. pytań egzaminacyjnych, zmian legislacyjnych i innych oraz możliwości współpracy środowisk kominiarskich wchodzących w skład Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy. Działania Komisji koncentrować się będą na integracji środowiska branży kominiarskiej. Komisja będzie ściśle współpracować z zarządem Związku Rzemiosła Polskiego.