Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 26.03.2024r w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

W trakcie spotkania do szeregów oddziału przyjęto pięciu nowych członków, obecnie oddział liczy 65 osób.
Przedstawiono sprawozdania: finansowe oraz rocznej działalności oddziału. Oba dokumenty oraz cały ustępujący zarząd otrzymali absolutorium poprzez głosowanie oraz przyjęcie odpowiednich uchwał.

Kolejnym punktem spotkania był wybór nowego Zarządu w osobach: Sebastian Ziombski – prezes, Katarzyna Niewiadomska v-ce prezes, Krzysztof Kuch – v-ce prezes, Rafał Lipski – v-ce prezes i Adrian Sztejna v-ce prezes.
Do szeregów Komisji Rewizyjnej wybrano: Leszka Bartosiewicza, Kazimierza Więckowskiego, Michała Steckiego.
Dodatkowo na delegatów wybrano: Czarnik Tomasz, Kozłowski Piotr, Kuch Krzysztof, Niewiadomska Katarzyna, Pawelec Robert, Rusek Tomasz, Sztejna Adrian, Ziombski Marcin, Ziombski Krzysztof, Ziombski Sebastian, Żak Krzysztof, Emila Skwarek, Szumert Łukasz.

Po części wyborczej zebrania swoje produkty przedstawiła firma ECO-PALNIK, a Marcin Ziombski przeprowadził szkolenie z wybranych aspektów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Sebastian Ziombski

Foto: Marcin Ziombski