Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

W dniu 13 marca 2020 roku w Olsztynie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie w Olsztynie.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, a Zarząd otrzymał absolutorium za pracę w 2020 roku.

Następnie przeprowadzono wybory Zarządu Oddziału KIK w Olsztynie, w wyniku których w skład Zarządu wybrano dotychczasowe osoby uzupełniając o jednego członka.

Skład Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIK w Olsztynie:

 • Leszek Kiński – Prezes Zarządu,
 • Jarosław Sawicki – Wiceprezes Zarządu,
 • Jerzy Hefczyński – Wiceprezes Zarządu,
 • Zbigniew Krokwiński – Wiceprezes Zarządu,
 • Krzysztof Ficner – Wiceprezes Zarządu.

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału KIK w Olsztynie:

 • Andrzej Wilczek – Przewodniczący,
 • Marcin Wilimski – Wiceprzewodniczący,
 • Kazimierz Dziełak – Członek.

Ponadto obecni na zebraniu członkowie KIK w Olsztynie wybrali delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy, który planowany jest na 19 maja 2020 roku w Bydgoszczy, w osobach:

 • Leszek Kiński,
 • Jarosław Sawicki,
 • Włodzimierz Morawski,
 • Jerzy Hefczyński,
 • Krzysztof Kozłowski,
 • Zbigniew Krokwiński,
 • Krzysztof Wiśniewski,
 • Jerzy Januszyk.

Na zakończenie zebrania, z inicjatywy Krzysztofa Kozłowskiego, przeprowadzona została zbiórka pieniędzy dla wymagającego całodobowej opieki 26-letniego Przemka, mieszkańca Olsztyna, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe oraz epilepsję lekooporną. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

    Z kominiarskim pozdrowieniem

Jarosław Sawicki