Wspieramy Ukrainę!
Zebranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Tarnowie

Zebranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Tarnowie

W dniu 11 maja 2016 odbyło się zabranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Tarnowie. Swój akces do Oddziału zgłosiło 47 kominiarzy z województwa małopolskiego i podkarpackiego, aktywnie zainteresowanych przyszłością zawodu kominiarskiego.

Zebranie zorganizował mistrz kominiarski Wiesław Zabawa. Gośćmi byli Prezes KIK Marcin Ziombski, Wiceprezes Wojciech Cedro, Radcy Izby Edward Kwiatkowski i Krzysztof Ziombski.

Zebraniu przewodniczył Edward Kwiatkowski – Radca Krajowej Izby Kominiarzy.

Marcin Ziomski – Prezes KIK przedstawił w swoim wystąpieniu  informację o powstaniu i działalności Izby Kominiarzy, która działa dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanego z eksploatacją przewodów kominowych. Izba ma też na celu reprezentowanie kominiarzy w pracach legislacyjnych związanych z zawodem kominiarskim.  Izba współpracuje ze Stowarzyszeniem Kominy Polskie, Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki i Stowarzyszeniem Polska Wentylacja.  12 kwietnia 2016 roku zorganizowała I Konwent Pracodawców Kominiarskich.

 

Wybrane zostały władze Oddziału w Tarnowie

Zarząd:

Prezes:   Wiesław Zabawa

Wiceprezesi:  Stanisław Lemek, Janusz Ankier, Mariusz Pieniążek -Sekretarz, Marek Romański – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Damian Marciniec

Z-ca Przewodniczącego: Dariusz Sikora

Sekretarz: Piotr Nowiński

Członkowie: Robert Kiełbasa, Dariusz Pieniążek

 

 

Foto: Paweł Brzozowski