Wspieramy Ukrainę!
Zebranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie

Zebranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie

W dniu 21 października 2016 odbyło się zabranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie. Swój akces do Oddziału zgłosiło 43 kominiarzy z województwa mazowieckiego, aktywnie zainteresowanych przyszłością zawodu kominiarskiego.

SONY DSC

Zebranie zorganizował mistrz kominiarski Renard Fornalski oraz Mirosław Antos. Gośćmi byli Prezes KIK Marcin Ziombski, Wiceprezes Piotr Pacyna oraz Wiceprezes o/Skierniewice Janusz Rękas. Marcin Ziombski – Prezes KIK przedstawił w swoim wystąpieniu informację o powstaniu i działalności Izby Kominiarzy, która działa dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanego z eksploatacją przewodów kominowych. Izba ma też na celu reprezentowanie kominiarzy w pracach legislacyjnych związanych z zawodem kominiarskim. Izba współpracuje ze Stowarzyszeniem Kominy Polskie, Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki i Stowarzyszeniem Polska Wentylacja. 11 października 2016 roku zorganizowała II Konwent Pracodawców Kominiarskich.

 

Wybrane zostały władze Oddziału w Warszawie

Zarząd:

Prezes: Renard Fornalski

Wiceprezesi:

Mirosław Antos,

Dariusz Mroczek

Janusz Mitas -Sekretarz,

Wiesław Czuba – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Janusz Jaszczuk

Członkowie:

Krzysztof Kozłowski,

Wojciech Dąbrowski

 

Spotkanie przebiegało w spokojnej ale rzeczowej atmosferze a wszyscy zebrani byli bardzo zaangażowani w dyskusję poprzedzająca decyzję o utworzeniu Oddziału KIK w Warszawie. Cele i dotychczasowe bardzo aktywne działania Zarządu Głównego były przyczynkiem do podjęcia tej ważnej decyzji.

Tak wysoko postawioną poprzeczkę nie łatwo będzie utrzymać lecz właśnie na to liczą członkowie KIK. Oczekują zainteresowania ich problemami i możliwością otrzymania pomocy w trudnych do oceny przez nich sytuacjach. Jednak nie chcą być jedynie członkami organizacji ale oczekują możliwości wpływania na działalność Stowarzyszenia, aktywnego kreowania pomysłów i kierunków działania w rejonach, w których pracują. Dlatego tak ważna jest bieżąca informacja o krokach podejmowanych przez Zarząd Główny. I na to właśnie liczą członkowie Oddziału KIK w Warszawie.

Facebook.com – Krajowa Izba Kominiarzy o/Warszawa