Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy 05.12.2023

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy 05.12.2023

W dniu 05.12.2023 w Skierniewicach odbyło się zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.

Prezes Zarządu Głównego Marcin Ziombski otworzył zebranie i powitał uczestników.

Na spotkaniu obecni byli członkowie ZG KIK: Marcin Ziombski, Jarosław Sawicki, Roman Adamus, Adrian Reda, Daniel Pieścikowski oraz zaproszeni goście Sebastian Ziombski, Edward Kwiatkowski, Radca Izby Krzysztof Ziombski, oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej: Włodzimierz Morawski i Piotr Masłowski. W zebraniu uczestniczyło 10 osób.

Z inicjatywy pana Krzysztofa Ziombskiego grudniowe spotkanie Zarządu Głównego rozpoczęło się złożeniem życzeń świątecznych i podzieleniem się opłatkiem.

Prezes Marcin Ziombski, poinformował zgromadzonych gości o szkoleniach, które od lipca 2023 odbywały się w Oddziałach Krajowej Izby Kominiarzy.

Szkolenia organizowane były przez oddziały dla swoich członków.

Tematem wiodącym był CEEB i e-protokół. Prezes Zarządu Głównego KIK opowiedział o współpracy z GUNB-em, o konsultacjach, jakie były i są prowadzone są ze środowiskiem kominiarskim.

Od 22 września 2023 roku, Krajowa Izba Kominiarzy brała udział w czterech spotkaniach z przedstawicielami GUNB.  W konsultacjach brali udział Marcin Ziombski przedstawiciel KIK, Daniel Pieścikowski  przedstawiciel Fundacji Kominiarskiej, Piotr Urbanowicz reprezentant Cechu Kominiarzy we Wrocławiu, Rafał Dydak przedstawiciel Kominiarzy Śląskich, Cech Beskidzki reprezentował  Paweł Waszek.

Od kwietnia 2023 roku, jak tylko system testowy zaczął działać, Krajowa Izba Kominiarzy i inne organizacje kominiarskie zgłaszały informacje o zmianach i poprawkach, które powinny być uwzględnione w funkcjonowaniu systemu. Do lipca 2023 KIK zgłosił kilkanaście  usterek i uwag. Dzięki konsultacjom część uwag, czy sugestii  zostało uwzględnione. Cyfryzacja dotyczy coraz większych obszarów współczesnego życia. Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy biorą czynny udział w konsultacjach, by mieć wpływ na  jego tworzenie.

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia przygotował  i rozesłał pismo  do Urzędów, właścicieli i zarządców nieruchomości o uruchomionym systemie teleinformatycznym i o obowiązkach z nim związanych.

Pismo w wersji PDF jest do pobrania ze strony Krajowej Izby Kominiarzy: https://izbakominiarzy.pl/informacja-do-wlascicieli-zarzadcow-i-administratorow-nieruchomosci/.

Została podjęta Uchwała  –  Święto Kominiarzy i Zjazd Delegatów odbędą się w terminie 15-17 maja 2024 roku.

  • Do końca marca 2024 można przesyłać propozycję kandydatów na Kominiarza Roku. Propozycję należy zgłaszać do pana Krzysztofa Ziombskiego.
  • Do 30 marca 2024 Oddziały powinny podać nazwiska delegatów na VIII Walny Zjazd Delegatów.

Goście zgromadzeni na zebraniu mięli okazję do rozmów i wymiany doświadczeń związanych z pracą kominiarza w nowej cyfrowej rzeczywistości.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Masłowski