Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 16.03.2022r.w Skierniewicach odbyło się zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy wraz z członkami Komisji Rewizyjnej oraz Radcami Izby.

W zabraniu uczestniczyło 13 osób.

Wśród licznych tematów zaplanowanych na spotkanie, omówione zostały zagadnienia związane z działalnością Krajowej Izby Kominiarzy.

Prowadzone były rozmowy na  temat:

  • Normy PN-10425 – zostały omówione działania jakie podejmuje Stowarzyszenie w celu wprowadzenia zmian w wymienionej normie.
  • Podjęcie działań na rzecz zmian w Prawie Budowlanym art.62.
  • Ogólnopolska Komisja Branżowa Kominiarzy ZRP oraz udział w niej członków Krajowej Izby Kominiarzy.

Poruszone zostały sprawy członkowskie :

  • Aktualizacja bazy członków i terminowe opłacanie składek,
  • Zjazd Delegatów – ustalenie terminu i miejsca. Zaplanowanie prac związanych z przygotowaniem Zjazdu.
  • Omówienie tematu szkoleń  dla członków KIK.
  • Ustalenie terminu i miejsca organizacji III Konwentu Pracodawców Kominiarskich.
  • Podsumowanie zakończonej kampanii społecznej „Zaproś Kominiarza”.

Zebranie zakończono po czterech godzinach obradowania, a kolejny termin spotkania został ustalony na maj 2022 roku.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Masłowski