Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy
Skierniewice 26.09.2023

Prezes Zarządu Głównego Marcin Ziombski otworzył zebranie i powitał uczestników. Na spotkaniu obecni byli członkowie ZG KIK, Prezesi ,Wiceprezesi , Skarbnicy Oddziałów, Radcy Izby oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej.
W zebraniu uczestniczyło 27 osób.
Pan Piotr Pacyna podarował Prezesowi Stowarzyszenia panu Marcinowi Ziombskiemu książkę „Kominiarz i jego wiedza zawodowa” autorstwa Antoniego Heryszka. Książka z autografem autora, jest podziękowaniem dla Prezesa, za zaangażowanie z jakim działa na rzecz środowiska kominiarskiego. Środowisko kominiarskie stoi teraz przed wielkim wyzwaniem, jakim jest CEEB i e-protokoły. Prezes Krajowej Izby Kominiarzy swoim działaniami stara się, by członkowie Stowarzyszenia, byli świadomi zmian i byli na nie gotowi.

Piotr Urbanowicz, członek oddziału wrocławskiego i konsultant przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego przybliżył zgromadzonym gościom, jak wygląda współpraca z GUNB, i tłumaczył z czego wynikają wprowadzane zmiany. Wyjaśniał dlaczego zmiany są niezbędne, i dlaczego ważna jest współpraca między poszczególnymi ministerstwami, urzędami czy instytucjami. Zmiany są nieuniknione, cyfryzacja dotyczy coraz większych obszarów współczesnego życia, i nie ma się co zastanawiać dlaczego. Należy podjąć działania, by ułatwiać ścieżkę rozwoju, przez współpracę i zawieranie kompromisów.
Pan Piotr Urbanowicz, tłumaczył zgromadzonym zapisy artykułu 62 PB. Starał się udzielać wyczerpujących odpowiedzi na temat obowiązujących od 18 września 2023 roku e-protokołów.

Krajowa Izba Kominiarzy bierze czynny udział w konsultacjach nad protokołami elektronicznymi, na 70 zgłoszonych błędów ok 40 zostało zgłoszonych przez nasze Stowarzyszenie.

W dalszej części zebrania omówione zostały sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zostały zaplanowane działania na rok 2024.

Prezes jeszcze raz podziękował państwu Annie i Tomaszowi Opłat i oddziałowi kujawsko – pomorskiemu za perfekcyjną organizację Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w Bydgoszczy.
Oddziały, które chętnie podejmą się organizacji Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w roku 2024 mogą zgłaszać się do Prezesa KIK .
Ostateczna decyzją o organizacji Święta zapadnie na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 05.12.2023 roku.

Edyta Adrian-Mika