Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy Skierniewice 20.03.2024

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy Skierniewice 20.03.2024

W dniu 20.03.2024 w Skierniewicach odbyło się  Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.

Prezes Zarządu Głównego Marcin Ziombski otworzył zebranie i powitał uczestników.
Na spotkaniu, między innym, obecni byli członkowie ZG KIK: Marcin Ziombski, Jarosław Sawicki, Roman Adamus, Adrian Reda, Daniel Pieścikowski oraz zaproszeni goście Sebastian Ziombski, Edward Kwiatkowski, Angelina Jakubowska, Krzysztof Krzyżok, Anna Nowacka – Opłat, Tomasz Opłat, Radca Izby Krzysztof Ziombski, oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej: Włodzimierz Morawski i Piotr Masłowski.
W zebraniu uczestniczyły 23 osoby.

Omówiono działania, jakie zostały lub zostaną podjęte w następujących tematach:

Propozycja zmian PN-10425 – kontynuacja pracy
Zmiana standardów egzaminacyjnych – kontynuacja pracy
Działania na rzecz zmian w PB art.62 – kontynuacja pracy

Pan Sebastian Ziombski opowiedział o Targach Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji, które odbyły się 27-29 lutego 2024 roku w Nadarzynie. Na targach gościło 18 791 osób z 35 krajów Europy, Azji i Ameryki. Krajowa Izba Kominiarzy była jednym z honorowych patronów Targów.  Stoisko Izby było licznie odwiedzane, a drugiego dnia targów odbył się  blok wykładowy Krajowej Izby Kominiarzy.
Kolejnym ważnym tematem, który został omówiony na zebraniu, to organizacja Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w Bydgoszczy w dniach 08.05.2024-10.05.2024 .
Święto połączone będzie z VIII Walnym Zjazdem Delegatów. Tak jak w minionym roku organizacją zajmują się Anna i Tomasz Opłat. Wszyscy zainteresowani udziałem w wymienionym przedsięwzięciu, powinni skontaktować się z panią Anną.
Omówione zostały sprawy członkowskie i finansowe Stowarzyszenia.
Zgromadzeni goście mieli okazję do rozmów i wymiany doświadczeń.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Masłowski