Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 21.06.2021r. w Skierniewicach odbyło się zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy wraz z Prezesami i Skarbnikami Oddziałów. Zebranie pierwszy raz od wielu miesięcy  mogło odbyć się bezpośrednio, a nie za pośrednictwem platformy komunikacyjnej TEAMS.  Prezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski powitał zgromadzonych Gości i podkreślił wyjątkowość sytuacji. W zebraniu uczestniczyło 21 osób.

Jednogłośnie został przyjęty protokół z posiedzenia Zarządu Głównego KIK z dnia 15.04.2021 roku.

Prezes Marcin Ziombski przedstawił informację na temat działalności KIK. Wśród licznych tematów zaplanowanych na zebranie omówione zostały między innymi:

  • Działalność oddziałów Stowarzyszenia.

Na zebraniu została wystosowana prośba do prezesów oddziałów by na bieżąco przeprowadzać aktualizację bazy członków Stowarzyszenia, ponieważ ma to ogromne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji. Prezesi Oddziałów mogli przedstawić członkom ZGKIK pracę swoich Oddziałów oraz zgłosić problemy z jakimi się borykają.

  •  Nowy Oddział Wrocław

Przedstawione zostały kulisy powstania nowego oddziału KIK w województwie Dolnośląskim.

Oddział we Wrocławiu liczy 31 osób, prezesem został Maciej Rogala.

  •  V Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy

Omówione zostały zadania związane z organizacją V Zjazdu Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Został ustalony wstępny termin Zjazdu na 23.09.2021r. w Skierniewicach. Prezesi Oddziałów zostali poproszeni o niezwłoczne przygotowanie list delegatów. Zjazd odbywać się będzie z  zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Na zjazd zaproszeni zostaną członkowie wspierający Stowarzyszenie. Obowiązującym strojem dla członków stowarzyszenia na zjeździe będzie mundur kominiarski.

  •  Konwent Pracodawców Kominiarskich

Zarząd Główny Stowarzyszenia rozważa zorganizowanie wiosną 2022 roku III Konwentu      Pracodawców Kominiarskich.

  • Kampania  społecznościowa w mediach .

Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy przedstawili obecnym na zebraniu Prezesom 

i Skarbnikom oddziałów informacje o kosztach i planach związanych z profesjonalną kampanią promocyjną branży kominiarskiej. Promocja realizowana będzie przez  firmę reklamową BB Group. Materiał będzie pełnił funkcję informacyjną i edukacyjną. Będzie przybliżał zawód i pracę kominiarza. Kampania będzie prowadzona w mediach.

  • Udział KIK w 2021 NCSG Convention

Prezes  KIK Marcin Ziombski i Piotr Pacyna – Radca KIK złożyli podziękowania Panu Danielowi Pieścikowskiemu za udział w międzynarodowej konferencji kominiarzy w Stanach Zjednoczonych. Pan Daniel nie tylko promował Stowarzyszenie, ale również podzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z członkami KIK. Szczegółowo opisał relację z konferencji na stronie internetowej Krajowej Izby Kominiarzy https://izbakominiarzy.pl/2021-national-chimney-sweep-guild-convention.

W ramach podziękowania za udział w konferencji oraz promocję Stowarzyszenia Krajowej Izby Kominiarzy od ZG KIK Pan Daniel Pieścikowski otrzymał książkę napisaną w języku angielskim „Nowoczesne systemy odprowadzania spalin” – monografię pod redakcją dr Rudolfa Kania. Autorem jednego z rozdziałów książki jest Radca Izby KIK pan Piotr Pacyna.

Zebranie zakończono po czterech godzinach obradowania, kolejny termin spotkania ustalono na dzień 23.09.2021r., będzie to V Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Sebastian Ziombski