Wspieramy Ukrainę!
Zjazd Oddziału KIK w Skierniewicach i uroczyste spotkanie   z okazji przejścia na emeryturę Krzysztofa Ziombskiego

Zjazd Oddziału KIK w Skierniewicach i uroczyste spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Krzysztofa Ziombskiego

W dniu 25 czerwca 2020 roku w Skierniewicach odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy  Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Skierniewicach. W czasie zebrania podsumowano działalność oddziału, obszerne sprawozdanie złożył Prezes Krzysztof Ziombski.

Odczytano Sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Skarbnika, Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte bez uwag. Odchodzący Zarząd otrzymał indywidualne absolutorium.

Wybrane zostały nowe władze  Oddziału KIK w Skierniewicach

Zarząd:

Sławomir Kozakiewicz – Wiceprezes, Sekretarz

Krzysztof Kuch – Wiceprezes

Monika Wierzbicka-Trukawka – Wiceprezes

Tomasz Rusek – Wiceprezes, Skarbnik

Sebastian Ziombski – Prezes Oddziału

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Niewiadomska

Leszek Bartosiewicz

Kazimierz Więckowski

Delegaci:

Ze względu na fakt potrzeby zrównania kadencji Delegatów KIK w czasie, Delegaci w Oddziałach (obecni na zebraniach) zrezygnowali z funkcji. Podczas Zebrania wyborczego wybrano Delegatów na kolejna 4-ro letnią kadencję. Delegaci nieobecni na zebraniach kadencje swoje „dokończą”.

Delegaci O/Skierniewice:

Mirosław Bednarczyk

Tomasz Czarnik

Piotr Kozłowski

Katarzyna Niewiadomska

Tomasz Rusek

Mariusz Sztejna

Monika Wierzbicka-Trukawka

Krzysztof Ziombski

Marcin Ziombski

Sebastian Ziombski

Janusz Rękas

Członkowie oddziału złożyli wniosek na ręce prezesa KIK o uhonorowanie Krzysztofa Ziombskiego tytułem Honorowy Prezes Krajowej Izby Kominiarzy.  Wniosek został przyjęty i będzie rozpatrzony na kolejnym zebraniu ZGKIK.

Krzysztof Ziomski  przeszedł  na emeryturę po 27 latach obejmowania stanowiska Prezesa Oddziału wcześniej Korporacji Kominiarzy Polskich, a następnie Krajowej Izby Kominiarzy.

Uroczystość zaszczycili kominiarze i liczni goście, z którymi przez wiele lat współpracował Krzysztof Ziombski.

Obecni byli:

V-ce Starosta Skierniewicki Tadeusz Grotkowski

Krystyna Kacprzak szkoleniowiec BHP

Andrzej Zarębski Prezes Stow. Inż. i Techn. Polskich w Skierniewicach

Krystian Kula Prezes Firmy Schiedel

Roman Nowak Dyrektor Firmy Schiedel

Andrzej Markowicz i Dariusz Semerak Firma Panek

Józef Matejczuk Dyrektor Firma Polmar

Paweł Totoś firma Darco

Krzegorz Polak Firma Kominflex

Piotr  Żydlewski firma Prodmax

Koledzy kominiarze i liczni goście złożyli gratulacje i podziękowania, wszystkim podziękował Krzysztof Ziombski

Była to znakomita okazja do uroczystego spotkania przy wyśmienitym posiłku – pieczony dzik,  wiejski stół  przy koncercie ukraińskiego piosenkarza  Aleksandra Evseeva, który zaprezentował interpretacje sławnych przebojów min. Bałuta Okudżawy oraz ballady rosyjskie i polskie.