Wspieramy Ukrainę!
ZONE – Ogólnopolska ewidencja potrzebna niezwłocznie

ZONE – Ogólnopolska ewidencja potrzebna niezwłocznie

W dniu 21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne spotkanie robocze poświęcone szczegółowemu przygotowaniu formularza inwentaryzacyjnego instalacji spalania paliw o mocy poniżej 1 MW.

Jest to kontynuacja kilkunastu wcześniejszych spotkań m.in. z branżą kominiarską, ale również przedstawicielami miast i gmin objętych programem pilotażowym oraz instytucji i urzędów centralnych wchodzących w skład konsorcjum tworzącego projekt ZONE.

Przedstawiciele Instytutu Łączności – PIB przedstawili kolejną wersję aplikacji ZONEapp. Wspólnie omówiono użyteczność, zawartość i kompatybilność z wersją webową.

Przedstawiciele środowiska kominiarskiego: Marcin Ziombski – KIK, Paweł Waszek – OKBKpZRP, Rafał Dydak – KMKWŚ analizowali zakres wykazu danych słownikowych ZONE, m.in. źródła ciepła, paliwa, dane o budynku i wymagania stawiane właścicielom, a wynikające z zapisów Prawa Budowlanego art. 62 oraz rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Na kolejnym wrześniowym spotkaniu celem będzie podsumowanie pilotażu w zakresie m.in. liczby inwentaryzacji, zrealizowanych/niezrealizowanych działań, zidentyfikowanych problemów i błędów oraz sugestii w zakresie usprawnienia funkcjonowania udostępnionego narzędzia informatycznego w ramach projektu ZONE.

Podczas spotkania, zostaną również przedstawione podstawowe informacje dotyczące Programu STOP SMOG funkcjonującego w ramach znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Konwent Marszałków Województw RP w swoim stanowisku z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolska bazę danych, w której będą gromadzone informacje o źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1 MW,  popiera podejmowane działania legislacyjne dotyczące regulacji prawnych koniecznych dla jej wprowadzenia. Stwierdza, że konieczne jest niezwłoczne powstanie ogólnopolskiej ewidencji instalacji spalania paliw, która obejmie źródła o mocy cieplnej do 1 MW.

Pełna treść Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP pdf