Wspieramy Ukrainę!
Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych – nowy wzór 2020

Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych – nowy wzór 2020

Dnia 19 września 2020 w życie wchodzi nowelizacja Prawa Budowlanego, w tym zapis dotyczący minimalnej zawartości protokołu z kontroli okresowej. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471).

Członkowie naszego Stowarzyszenia nie mogą zostać w próżni, sami z problemem indywidualnego tworzenia protokołu. Dlatego Zarząd Główny KIK przygotował wzór takiego protokołu, na bazie ww ustawy.

W załączeniu udostępniamy wzór protokół okresowej kontroli przewodów kominowych w wersji pdf do pobrania. Wzór opracowano w oparciu o znowelizowano ustawę Prawo Budowlane, zawiera wymagane w tej ustawie zgodnie z artykułem 62a treści dotyczące m.in.:  zakresu niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli, czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin wykonania tych czynności.

Wzór protokołu rekomendowany jest przez Krajową Izbę Kominiarzy dla swoich członków do stosowania podczas kontroli okresowej przewodów kominowych w oparciu o artykuł 62 ustawy Prawo Budowlane.

Udostępniony (pdf) wzór zawiera dodatkowo wstawione Pouczenia. Jesteśmy przekonani, że taki zakres uwarunkowań prawnych zawarty w Pouczeniach może być pomocny podczas naszej pracy, ponieważ wskazują na istotne, z naszego punktu widzenia obowiązki właściciela oraz użytkownika.

Wzór protokół okresowej kontroli przewodów kominowych do pobrania w wersji PDF