Wspieramy Ukrainę!
Zebranie Oddziału poznańskiego Krajowej Izby Kominiarzy

Zebranie Oddziału poznańskiego Krajowej Izby Kominiarzy

Dnia 19 kwietnia w piątek, odbyło się kolejne zebranie w Oddziale poznańskim.

W zebraniu uczestniczyło ponad 40 członków oddziału oraz zaproszeni goście.

Pierwszym z nich, był Pan Zdzisław Dziubarczyk, który to przybliżył obecnym na sali możliwości korzystania z programu „czyste powietrze” oraz płynące z tego tytułu korzyści. Jako producent ekologicznych kotłów grzewczych zaprezentowane zostały nam urządzenia, które obejmie powyższy program, a także sposób wypełniania i składania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zainteresowanie asortymentem odzwierciedla te kilka zdjęć poniżej.

„Sądzę, że podstawowym celem naszej egzystencji jest poznawanie” – James Dean

W dalszej części zebrania, przedstawiciele firmy AERECO Pan Maciej Swoboda zaprezentował koleżankom i kolegom już dobrze znany asortyment. Nawiewniki, które dobrze znamy oraz dzięki którym działanie kominów (nie tylko wentylacyjnych) staje się łatwiejsze, stanowią istotę w życiu codziennym. Zapoznanie się z nowościami na rynku oraz aktualnymi cenami, było dla wszystkich obecnych cenną nauką. Może jedynie kwestia zlecania montażu została niewystarczająco zdefiniowana.

„Nigdy nie przestawaj się uczyć, bo życie

nigdy nie przestaje być nauczycielem” – Paulo Coelho

Po przerwie w kilku słowach Piotr Masłowski relacjonował treści zebrania z dnia 20 marca w Skierniewicach z udziałem Prezesów Oddziałów.

Angelina Jakubowska podzieliła się wiedzą zdobyta podczas szkolenia w Grudziądzu. Oddział był bardzo ciekaw „wszystkiego”, co się tam działo. Ale tradycyjnie jak zawsze tylko pojedyncze osoby poświęciły swój czas i pieniądze by tam być.

„Nasze życie tylko w 10 % składa się z tego, co się nam przytrafia

a w 90% z tego, co z tym zrobimy” – autor nieznany

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja Zarządu oddziału z obecnymi członkami na sali, co do organizacji w przyszłym roku Święta Kominiarzy w Poznaniu. Głosowanie potwierdziło, że większości osób zagłosowało za organizacją tak zaszczytnej funkcji w naszym mieście.

„Przyjaźń polega na tym, że zapomina się o tym, co się dało,

i pamięta się o tym, co się otrzymało” – Albert Camus

Kolejny raz korzystając z okazji Zarząd oddziału Poznań (po drobnych zmianach w składzie osobowym), składa serdeczne podziękowania koleżankom i kolegom za tak liczne przybycie na zebranie, oraz liczy na pomoc i zaangażowanie każdej życzliwej osoby w realizacji zaplanowanego święta w przyszłym roku.

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski – oddział KIK w Poznaniu

Foto KIK Poznań